De Meander Bergen op Zoom

De Meander Bergen op Zoom

Zoals eerder is aangekondigd gaan wij de ventilatie- en verwarmingsinstallaties verzorgen in de nieuwe deelwijk ‘De Meander’. Aan de zuidzijde van Bergen op Zoom is een nieuwe wijk in aanbouw De Markiezaten. In samenwerking met Aan de Stegge Roosendaal en bouwbedrijf Schutte zijn wij per 1 maart gestart met onze werkzaamheden.

Voor 53 koopwoningen gaan wij een duurzame lucht/water- warmtepompen fabricaat Daikin in combinatie met vloerverwarming en elektrische badkamerradiator installeren. De lucht/water- warmtepomp wordt geplaatst in een Uni-Mount schoorsteen op het schuine dak, ook gaat Brabant Installatie Techniek een CO2-gestuurde hoog rendement balansventilatie installeren van Brink Flair in combinatie met plaatstalen kanalen welke in kanaalplaatvloeren worden opgenomen.

“De lucht/water- warmtepomp wordt geplaatst in een Uni-Mount schoorsteen op het schuine dak”

Lucht/water – warmtepomp

De warmtepomp regelt de temperatuur. Dit doet de pomp door warmte over te dragen. Er zijn drie belangrijke onderdelen namelijk: het buitendeel, binnendeel en het koudemiddel.

Deze week is firma Uni-Mount begonnen met de eerste geprefabriceerde schoorstenen voor de 53 woningen. Deze metalen schoorstenen zijn volledig voorbereid en voorzien van een Daikin luchtwater warmtepomp, koelleidingen, bekabeling, condens afvoer en ventilatie luchtafvoer voorziening.

Hiernaast is een fragment uit het Revit/3D model weergegeven van de lucht/water-warmtepompen.

Interesse om mee te werken aan projecten zoals deze? Ga dan naar onze vacatures!

Samenwerken? Neem contact op!